Gezondheidsmonitor 2016

De Gezondheidsmonitor is een grootschalig gezondheidsonderzoek dat iedere vier jaar wordt gehouden onder 1.1 miljoen Nederlanders. De vragenlijsten worden verstuurd door lokale GGD’s. De deelname is steekproefsgewijs. De deelnemers moeten minimaal 19 jaar oud zijn. Half september 2016 ontvingen 39.000 inwoners van Amsterdam en de regio Amstelland een verzoek om de vragenlijst in te vullen. Er zijn twee vragenlijsten: een voor 19-64 jarigen en een vragenlijst voor 65-plussers. Het onderzoek helpt de gemeenten om beleid te maken over de volksgezondheid.
Gezondheidsmonitor Amsterdam

De Gezondheidsmonitor Amsterdam vond er ook verstuurd naar inwoners in de regio Amstelland: Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen. In totaal ontvingen 39.000 willekeurige inwoners een vragenlijst met het verzoek om mee te doen. De gemeente was er veel aan gelegen dat de respons hoog was. Hoe meer mensen aan het onderzoek meedoen, hoe beter de gemeente zich een beeld kan vormen van de volksgezondheid binnen hun grenzen. De vragenlijsten werden daarom tevens opgesteld in het Engels en Turks. Tevens werden er 40 cadeaubonnen verloot van 100 euro per stuk. De vragenlijst kon zowel online of op papier ingevuld worden. Mensen die sommige vragen niet begrepen konden telefonische ondersteuning krijgen. Het was zelfs mogelijk dat medewerkers aan huis kwamen voor hulp bij het invullen. Er wordt best veel persoonlijke informatie gevraagd. Behalve over ziekten en aandoeningen zijn er ook vragen over alcoholgebruik, verslaving, sociale contacten en voeding.

Gezondheid in beeld

De resultaten van de Gezondheidsmonitor zijn af te lezen op GGDgezondheidinbeeld.nl. Rond de zomer van 2017 is het onderzoek afgerond en worden de gegevens gepubliceerd. De gegevens die er nu op staan zijn van het vorige onderzoek uit 2012. Via een filter aan de linkerkant van de pagina kan men meer statistische informatie krijgen over een ziekte, aandoening, verslaving of zorggebruik.

Obesitas

Obesitas is een aandoening die veel meer voorkomt bij laagst opgeleiden (27.8%) en laagopgeleiden (18.2%) dan bij hoogopgeleiden (5.7%). Bij jongeren (19-34 jaar) valt het probleem relatief mee (4.9%) terwijl ouderen het meest last hebben van obesitas (16.7%). Ook heeft 55% van de ouderen overgewicht. Iets meer dan 49% van de inwoners uit Amsterdam eten 2 ons groenten per dag. Het eten van 2 stuks fruit per dag deed zo’n 55% van de ondervraagden.

Alcoholgebruik

Een aantal uitkomsten die te filteren zijn op GGDgezondheidinbeeld.nl zijn dat overmatig alcoholgebruik (21 glazen of meer) meer voorkomt bij hoogopgeleiden (12,4%) tegen 6.1% bij de laagst opgeleiden. Zwaar alcoholgebruik (6 glazen per dag) vindt het meest plaats bij de midden opgeleiden (15.6%) voor hoogopgeleid (14.4%) en laagopgeleid (9.1%).

Tags: Gezondheidsmonitor, Amsterdam, gezondheid, vragenlijst, obesitas
Zorgverzekering kantoor, bestrijding armoede, tandarts Amsterdam
Aanvalsplan armoede

De gemeente Amsterdam heeft een Cluster Sociaal dat uit 8 onderdelen bestaat: werk, inkomen, participatie, GGD, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies, Ondersteuning en Sport en Bos. De cluster is er vooral voor de Amsterdammers met de laagste inkomens. Het doel is om de mensen in kwetsbare posities te laten deelnemen aan de maatschappij. Het onderdeel Inkomen staat bekend als de denktank voor het bestrijden van armoede. Zij heeft een ‘Aanvalsplan Armoede’ opgesteld waarin beschreven wordt hoe de armoede in de stad bestreden moet worden. In sommige buurten groeien een op de drie kinderen op in armoede.
Plan tegen armoede

Het integrale plan is beschreven in een rapport van 78 pagina’s. Een aantal maatregelen tegen armoede waren al genomen. Zo was de inkomensgrens voor minimaregelingen verhoogd naar 120% van het sociaal minimum. Hierdoor konden inwoners met een laag inkomen gratis een aanvullende zorgverzekering krijgen. Senioren die op het minimum zaten kregen gratis openbaar vervoer van de gemeente. Volgens de opstellers van het rapport zijn Amsterdammers ‘van oudsher solidair met hun stadsgenoten die het moeilijk hebben’. In het plan wordt geld gereserveerd voor nieuwe plannen om de minima te helpen. Het college vindt het onacceptabel dat er stadsgenoten aan de kant blijven staan. Een van de plannen is het belonen van vrijwilligerswerk met participatievouchers. Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen kunnen deze vouchers verzilveren bij lokale winkels in de stad. Te denken valt aan een maaltijd in een eethuis of haren knippen bij de kapper. Een leuk initiatief is de daklozenwandeling. In deze tour vertellen voormalige dak- en thuislozen over hen leven op straat. Zo hebben de mensen een goede daginvulling en verdienen ze wat extra’s op hun bijstandsuitkering.

Maatregelen voor minima

Er diverse maatregelen genomen om de kinderen van minima te helpen om als volwaardige burgers mee te doen in het sociale leven. Zo kunnen schoolgaande kinderen uit arme gezinnen een beroep doen op de Scholierenvergoeding. Bijvoorbeeld als er een uitje is van school.

Hulp aan ouders

De website Ouder- en Kindteams Amsterdam geeft advies aan ouders, jongeren en hulpverleners. In Amsterdam zijn 22 Ouder- en Kindteams. Ouders kunnen advies en ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kinderen.

Tags: armoedebestrijding, armoede, Amsterdam, minima, sociaal plan, lage inkomens
Zorgverzekering kantoor, tandarts Amsterdam
Zorgverzekering kantoor

Het is natuurlijk gemakkelijk om zaken online te regelen maar veel mensen willen graag ook iemand kunnen spreken. Een zorgverzekering kan je goed op het internet vergelijken. Er zijn hier speciale vergelijkingssites voor. Via Facebook, Twitter, chat en telefoon kan je dan vragen stellen als iets niet duidelijk is. Toch vinden veel ouderen, laagopgeleiden en anderstaligen het prettig als ze zelf langs kunnen komen op kantoor om dingen te vragen. Bellen is niet altijd een uitkomst. Veel informatie die vroeger werd toegestuurd staat tegenwoordig in een persoonlijk account op de website. Documenten staan vol met data en voor veel mensen is niet alles duidelijk. Het is dan fijn als er een lokaal kantoor is van de zorgverzekeraar waar je eens langs kunt om vragen te stellen.
Agis zorgverzekering kantoor Amsterdam

Er was een Agis kantoor aan het Osdorpplein 40 in Amsterdam. Google Streetview laat zien dat er thans een apotheek in gevestigd is. Volgens een artikel op het internet sloot Zorgverzekeraar Agis al zijn servicepunten in 2013. Klanten moeten voortaan hun verzekeringen online regelen en kunnen contact opnemen per telefoon, chat of email. Agis is sinds 2007 onderdeel van de grote zorgverzekeraar Achmea. In 2014 ging Agis op in Zilveren Kruis en daarmee verdween ook de naam Agis. Onderzoeksbureau WUA! verkoos in september 2014 Zilveren Kruis tot zorgverzekeraar met de beste online service. De score was maar een 6,2. Dit geeft aan dat veel mensen niet erg tevreden zijn over de online dienstverlening.

Univé winkel Amsterdam

Het zorgverzekering kantoor van Univé is gevestigd aan de Zeilstraat 60-62 in Oud-Zuid. Dichtbij is het Vondelpark. De Univé-winkel is goed te bereiken met tramlijn 2 of met bus nummer 15. Het is mogelijk om een uur te parkeren voor de deur van de winkel. De bezoektijden zijn van maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur. Men kan de winkel bellen van 8.30 – 21.00 uur. Univé heeft een speciale website gemaakt voor deze regio: Univeregioplus.nl Op de website is nieuws te vinden en er is een activiteitenkalender. Ook zijn er voordeelcoupons te downloaden van restaurants en een dagje uit.

Zorgverzekering voor zeevarenden

AZVZ een merk van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in Leiden. De verzekeraar richt zich op zeevarenden en hun familie. Locatie van het zorgverzekering kantoor is Radarweg 60 in Amsterdam. Klanten krijgen een collectiviteitskorting van 10%.
Budget zorgverzekering

Tags: zorgverzekering, Amsterdam, zorgverzekeraar
Gezondheidsmonitor, bestrijding armoede, tandarts Amsterdam
Tandarts Amsterdam

Op zoek naar een tandarts Amsterdam?

Als je op zoek bent naar een tandarts Amsterdam dan is de Zorgkaart Nederland een prima informatiebron. Er zijn ongeveer 715 tandartsen werkzaam in Amsterdam. Zijn werken bijna allemaal in 292 tandartsenpraktijken en in 4 orthodontie praktijken. De mensen in Nederland zijn erg tevreden met hun tandarts. Het gemiddelde cijfer in Nederland is een op 8.7. In Amsterdam is dit zelfs nog een tiende punt hoger.
Op de Zorgkaart staan al deze (geregistreerde) tandartsen vermeld. Klanten kunnen hun ervaring kwijt en de tandarts beoordelen op 7 punten. Bijvoorbeeld hoe was de behandeling, hoe verliep het maken van een afspraak en waren de medewerkers in de praktijk beleefd? Bij 9 beoordelingen ontstaat er een betrouwbaar beeld van de tandarts. Er zijn 2 pagina’s (met 20 tandartsen per pagina) waarop minimaal 9 reviews staan. Het hoogste cijfer is een 9.9. Twee tandartsen worden matig bevonden: zij scoren een 5.8 en een 6.0. Door de Zorgkaart kan je dus een beeld krijgen hoe goed een tandartsenpraktijk is bij jouw in de buurt.

zorgverzekering & tandarts

Het is belangrijk dat je van te voren weet of je tandarts of zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft wel een tool op zijn website waarmee je zorgaanbieders kan zoeken bij jouw in de buurt. Er staan dan ook bij aangegeven of er een contract mee is afgesloten. Je tandarts, huisarts of fysiotherapeut heeft niet met elke zorgverzekeraar een contract. In dat geval keert de zorgverzekeraar een standaard vergoeding uit. Je moet dan nagaan of deze vergoeding je behandeling dekt. Zodat je niet naderhand moet bijbetalen. De zorgverzekeraars sluiten ieder jaar opnieuw contracten met zorgaanbieders. Het is dus mogelijk dat je tandarts Amsterdam verleden jaar wel een contract had met je zorgverzekering en het jaar erop niet meer.

Klacht over tandarts

De tandartsen in Nederland zijn aangesloten bij twee organisaties:
– Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
– Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
Op hun websites staan links om een klacht in te dienen als je niet tevreden bent over de behandeling of over de rekening.
Fitness

Veel mensen sporten

De website sportdeelname.nl deed enige tijd geleden onderzoek naar de deelname van Nederlanders aan sport. Enkele uitkomsten waren dat 33% van de van de Nederlandse bevolking actief is in een sportvereniging en dat 70% van alle mensen maandelijks sport. Ook sporten mannen langer dan vrouwen. De atletiek is in de loop van de jaren behoorlijk gegroeid. Veertien procent van de Nederlanders loopt wel eens hard. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Mulier instituut. Zij publiceren regelmatig artikelen over beweging, sporten en fitness. Het Trendrapport Fitnessbranche 2012 is gratis te downloaden op trendrapport.nl.
Innovatieve fitness

In bijna elke woonplaats is wel een fitnesscentrum te vinden met crosstrainers en Zumba lessen. Fitness is de grootste sport van Nederland. Er zijn meer dan 1600 fitnesscentra. De grootste keten is Basic-Fitness met 140 vestigingen. De meer innovatieve sportcentra bieden een uitgebreid pakket aan met nieuwe sportoefeningen. Je moet dan denken aan crossfit, bootcamp, (high intensity) interval training en yoga.

Goedkope fitness

De keus van het fitnesscentrum zal voor een belangrijk deel worden bepaald op de prijs. Een bedrijf als Basic-Fit biedt fitness aan waarbij je met je pas ook in de andere 140 clubs mag trainen. Bovendien mag je het abonnement delen met andere mensen die op het zelfde adres wonen. Dit maakt het voor gezinsleden en studenten in een studentenhuis een zeer voordelige keus. Met een personal trainer is het mogelijk om een op maat gemaakt trainingsprogramma te volgen. Deze service is nog niet overal mogelijk en kost extra geld. In Amsterdam zijn 14 vestigingen van Basic-Fit. Enkele andere grote ketens zijn Healthcity en Fitland die sportscholen hebben door heel Nederland. Achmea Health Centers is inmiddels gesloten. Het bedrijf kon de grote concurrentie tussen de sportscholen niet meer aan.

Branchevereniging

Fitvak is de branchevereniging van erkende sport- en bewegingscentra. Hoewel de website van Fitval bedoeld is voor sportscholen kan je er als consument wel zoeken naar leden die bij jouw in de buurt een vestiging hebben. Fitvak heeft ruim 900 leden. In Amsterdam zijn 31 sportcentra die aangeloten zijn bij Fitvak.
Yoga

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent ‘verenigen’. In het oude India was yoga een filosofische stroming. In onze westerse maatschappij ligt de nadruk meer op een gezonde levensstijl waarbij men een balans tracht te vinden tussen geest en lichaam. De oefeningen zorgen ervoor dat je zowel lichamelijk als geestelijk sterker wordt en meer bewust in het leven komt te staan.
Yogaschool zoeken

Veel mensen willen beginnen met yogales. Maar hoe zoek je nu een betrouwbare yogaschool bij jouw in de buurt? Een goed startpunt zijn ervaringen van vriendinnen, kennissen en familie met een bepaalde school. Ook kan je op het internet zoeken naar berichten over de yogaschool. Je kan ook even langsgaan bij de school om eens een indruk te krijgen hoe het er aan toe gaat. Zijn er proeflessen? Krijg je een ‘klik’ als je de yogalessen ziet? Is de yogaschool aangesloten bij een beroepsvereniging? Het beroep van Yogadocent is niet wettelijk beschermd. Iedereen die er zin in heeft mag het lesgeven. Een landelijke organisatie is De Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) die actief is sinds 1978. De docenten moeten een erkende (HBO/internationale) opleiding gevolgd hebben. Op de website van de vereniging kan je een docent zoeken die aangesloten is bij de vereniging.

Yoga Amsterdam

De grootste Yogaschool van Nederland werd geopend in 2013 en ligt in in het hart van de Jordaan in Amsterdam. Het gebouw heeft drie yogastudio’, er zijn 30 docenten die gemiddeld zo’n 60 yoagalessen per week geven. Behalve lessen zijn er ook trainingen, workshops, lezingen acupunctuur en healing sessies. Verder is er yoga voor kinderen en tieners. Kundalini en meditatie lessen werken aan je bewustwording. Mensen die niet lid zijn van de yogaschool mogen gratis deelnemen aan de open meditatie. Een maandabonnement met onbeperkt Yoga-, Pilates- en meditatielessen kost €59. Het abonnement heeft een opzegtermijn van een maand.
Zorg en welzijn

Zorg en welzijn van gemeente

Wil je meer weten over zorg en welzijn in Amsterdam? Dan is de website van de gemeente een prima bron met veel informatie. Zo is er aandacht aan de gezondheidszorg en voor langer zelfstandig wonen.
Dagbesteding en scholing
Mensen die een beperking hebben kunnen een aanbieder van dagbesteding zoeken op de website jekuntmeer.nl. Dit is een soort marktplaats voor werk, scholing en dagbesteding voor tal van doelgroepen zoals chronisch zieken, autisten, moeilijk lerend, daklozen en vluchtelingen. Als je een uitkering hebt dan kan de klantmanager hiervoor een aanvraag indienen. Zo is er in verzorgingshuis de Riekerhof een speciale dagvoorziening voor vrouwen en mannen met een Marokkaanse achtergrond. Hudsonhof is een multicultureel centrum voor ouderen. In het gebouw is gevestigd Misafirhane. Dit is een dagvoorziening voor ouderen met een Turkse levensovertuiging.

Verhuizen en aanpassen woning
Er is een verhuiskostenvergoeding beschikbaar als men ernstige beperkingen ondervind in de eigen woning. Bijvoorbeeld als het traplopen steeds moeilijker gaat en een aanpassing voor een traplift te duur is. De gemeente kan dan een vergoeding toekennen voor een verhuizing naar een aangepaste seniorenwoning. Mensen van 65 jaar of ouder krijgen voorrang op een benedenwoning bij Woningnet. Vaak hoeft men niet te verhuizen maar kan de woonsituatie verbeterd worden door een aanpassing te maken. Bijvoorbeeld door een een woonhuis- of traplift te plaatsen of door de deuren te verbreden. Andere aanpassingen zijn de keuken en keukenkastjes te verlagen of een toiletlift plaatsen. Men moet wel een eigen bijdrage betalen. Als de aanvraag achteraf wordt ingediend is er geen vergoeding mogelijk.

Thuiszorg en verpleging

Cordaan is een van de grootste zorgorganisaties in Amsterdam met meer dan 6000 medewerkers. Het biedt verzorging en begeleiding aan 20.000 mensen in Amsterdam en Diemen. Verzorgers helpen bij de persoonlijke verzorging (eten, aan-en uitkleden) terwijl de wijkverpleegkundige klaar staat bij het toedienen van medicijnen en de verzorging van wonden. Cordaan heeft tevens verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen waar ouderen terecht kunnen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Cordaan heeft twee speciale verzorgingshuizen voor mensen met een islamitische of Surinaamse achtergrond. De Riekerhof is een verzorgingshuis voor senioren met een verschillende culturele achtergrond.