Vergunning rondvaartboot

rondvaart door kanalen van Amsterdam
In mei 2017 werd bekend welke rederijen met rondvaartboten in Amsterdam een vergunning hebben gekregen voor de periode 2020-2030. Zo’n 4 miljoen toeristen maken jaarlijks een rondvaart in Amsterdam. Omdat de markt tamelijk gesloten is wilde Amsterdam deze openbreken met een herverdeling. Rederijen met rondvaartboten van 14 meter en langer moesten een (nieuwe) vergunning aanvragen. Van tevoren was al bekend dat een derde van de aanvragen naar nieuwe rederijen zou gaan.
Vergunning rondvaartboot niet eerlijk?

Er zijn 135 vergunningen herverdeeld. Rederijen die een rondvaartvergunning wilden aanvragen moesten aan enkele voorwaarden voldoen. De motoren van de boot moesten elektrisch zijn en het schip moest een ligplaats hebben. Op de nieuwe herverdeling is veel kritiek geleverd. Omdat er zoveel vraag was naar een vergunning moest er uiteindelijk geloot worden. Ook worden de grote rederijen ervan beschuldigd dat ze stroman bedrijven hebben opgericht waardoor ze veel meer schepen hebben kunnen inschrijven. Per rederij mochten 12 boten worden ingeschreven maar de grote rondvaartbedrijven hebben veel meer boten.

Historische schepen

Ook zijn er enkele tientallen historische schepen die naast een rondvaartvergunning grepen. De eigenaren zijn boos omdat ze aan de wettelijke voorwaarden voldoen en hun klassieke boten nu verdrongen worden door gewone rondvaartboten. Van de 42 hospitalityboten hebben er maar 6 een vergunning gekregen. Veel van deze schepen waren al elektrisch gemaakt en lopen dus vooruit op de nieuwe wetgeving. Vanaf 2020 moeten alle rondvaartboten elektrisch zijn. Diverse rederijen hebben al aangegeven dat ze personeel moeten ontslaan of zelfs failliet zullen gaan als de nieuwe maatregelen door zullen gaan.

Advocaten bekijken procedure

De wethouder heeft al aangegeven dat hij de procedure niet wilde overdoen. Hij wil wel dat alles nagelopen wordt en dat zeker de verhalen over stromannen worden onderzocht. Advocatenkantoor NautaDutilh gaat dit onderzoeken. Rederij Kooij heeft 28 rondvaartboten. Voor twaalf boten werd een vergunning aangevraagd (maximale aantal). Een nieuwe rederij kocht 9 boten van Rederij Kooij en kreeg ook een vergunning voor deze schepen. De branchevereniging voor kleinere rondvaartbedrijven (VRA) gelooft niets van dit verhaal en denkt dat het nieuwe bedrijf een stroman is van Rederij Kooij. De gemeente gaat deze constructies nu nader onderzoeken en zo mogelijk aanpassen.