Gezondheidsmonitor 2016

De Gezondheidsmonitor is een grootschalig gezondheidsonderzoek dat iedere vier jaar wordt gehouden onder 1.1 miljoen Nederlanders. De vragenlijsten worden verstuurd door lokale GGD’s. De deelname is steekproefsgewijs. De deelnemers moeten minimaal 19 jaar oud zijn. Half september 2016 ontvingen 39.000 inwoners van Amsterdam en de regio Amstelland een verzoek om de vragenlijst in te vullen. Er zijn twee vragenlijsten: een voor 19-64 jarigen en een vragenlijst voor 65-plussers. Het onderzoek helpt de gemeenten om beleid te maken over de volksgezondheid.
Gezondheidsmonitor Amsterdam

De Gezondheidsmonitor Amsterdam vond er ook verstuurd naar inwoners in de regio Amstelland: Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen. In totaal ontvingen 39.000 willekeurige inwoners een vragenlijst met het verzoek om mee te doen. De gemeente was er veel aan gelegen dat de respons hoog was. Hoe meer mensen aan het onderzoek meedoen, hoe beter de gemeente zich een beeld kan vormen van de volksgezondheid binnen hun grenzen. De vragenlijsten werden daarom tevens opgesteld in het Engels en Turks. Tevens werden er 40 cadeaubonnen verloot van 100 euro per stuk. De vragenlijst kon zowel online of op papier ingevuld worden. Mensen die sommige vragen niet begrepen konden telefonische ondersteuning krijgen. Het was zelfs mogelijk dat medewerkers aan huis kwamen voor hulp bij het invullen. Er wordt best veel persoonlijke informatie gevraagd. Behalve over ziekten en aandoeningen zijn er ook vragen over alcoholgebruik, verslaving, sociale contacten en voeding.

Gezondheid in beeld

De resultaten van de Gezondheidsmonitor zijn af te lezen op GGDgezondheidinbeeld.nl. Rond de zomer van 2017 is het onderzoek afgerond en worden de gegevens gepubliceerd. De gegevens die er nu op staan zijn van het vorige onderzoek uit 2012. Via een filter aan de linkerkant van de pagina kan men meer statistische informatie krijgen over een ziekte, aandoening, verslaving of zorggebruik.

Obesitas

Obesitas is een aandoening die veel meer voorkomt bij laagst opgeleiden (27.8%) en laagopgeleiden (18.2%) dan bij hoogopgeleiden (5.7%). Bij jongeren (19-34 jaar) valt het probleem relatief mee (4.9%) terwijl ouderen het meest last hebben van obesitas (16.7%). Ook heeft 55% van de ouderen overgewicht. Iets meer dan 49% van de inwoners uit Amsterdam eten 2 ons groenten per dag. Het eten van 2 stuks fruit per dag deed zo’n 55% van de ondervraagden.

Alcoholgebruik

Een aantal uitkomsten die te filteren zijn op GGDgezondheidinbeeld.nl zijn dat overmatig alcoholgebruik (21 glazen of meer) meer voorkomt bij hoogopgeleiden (12,4%) tegen 6.1% bij de laagst opgeleiden. Zwaar alcoholgebruik (6 glazen per dag) vindt het meest plaats bij de midden opgeleiden (15.6%) voor hoogopgeleid (14.4%) en laagopgeleid (9.1%).

Tags: Gezondheidsmonitor, Amsterdam, gezondheid, vragenlijst, obesitas
Zorgverzekering kantoor, bestrijding armoede, tandarts Amsterdam