Nieuwe wijken

Bouwen in Amsterdam

Amsterdam heeft een groot aantal bouwprojecten en gebieden voor herontwikkeling. Een overzicht van een paar belangrijke projecten waar veel woningen zullen worden gebouwd.
Buiksloterham

Buiksloterham is een gebied dat aan het IJ ligt schuin tegenover het Centraal Station. In het verleden waren er veel bedrijven gevestigd. De gemeente heeft een plan gemaakt waarin het gebied ontwikkeld wordt tot een duurzaam werk- en woongebied. In de komende 14 jaar zullen er zo’n 2.700 woningen worden gebouwd. Dertig procent hiervan zal uit sociale woningbouw bestaan. Buiksloterham is vooral interessant voor diegenen die zelf een huis willen bouwen en naast/op hun eigen bedrijf willen wonen. Er zullen 2.000 zelfbouwwoningen in Buiksloterham verrijzen. Mensen met interesse in een zelfbouwwoning kunnen zich zich registreren op de website van de gemeente Amsterdam. De eerste zelfbouwhuizen staan er inmiddels al. Op Funda staan diverse nieuwbouwhuizen te koop die in Buiksloterham staan. Een eengezinswoning met 4 kamers (twee slaapkamers) kost bijna 300.000 euro. Volgens gemeentelijke bepalingen moet 20% van het gebruiksoppervlak als bedrijfsruimte worden gebruikt. De woonruimte van het huis is gesitueerd op de eerste verdieping.

Overamstel

Overamstel is een wijk die aan de rivier de Amstel ligt. De voormalig Zuidergasfabriek lag in dit gebied. De gemeente wil in Overamstel twee nieuwe woonwijken bouwen: Amstelkwartier en Kop Weesptrekvaart. Er zullen in de nabije toekomst 3.000 woningen worden gebouwd. De oplevering gebeurt in 5 fasen. De eerste drie fasen zal er gebouwd worden in het Amstelkwartier. Ook zijn er zelfbouwkavels beschikbaar. Er komt tevens een park in de wijk en er zal een brede school geopend worden.

Houthaven

De Houthaven is een bedrijventerrein aan het IJ. Het ligt tegenover Buiksloterham. De plannen zijn om het gebied te veranderen in wooneilandjes met kleinschalige woningbouw (niet hoger dan 5 verdiepingen) en smalle straten. Er kunnen 2.500 duurzame woningen gebouwd worden waarvan 20% bedoeld is voor de sociale woningbouw. De woningen dienen klimaatneutraal te zijn. Ze mogen niet meer energie verbruiken dan dat ze zelf opwekken. De wijk wordt aangesloten op het Stadswarmtenet van Amsterdam. De verwarming komt van de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie en de Diemer elektriciteitscentrale.