Aanvalsplan armoede

De gemeente Amsterdam heeft een Cluster Sociaal dat uit 8 onderdelen bestaat: werk, inkomen, participatie, GGD, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies, Ondersteuning en Sport en Bos. De cluster is er vooral voor de Amsterdammers met de laagste inkomens. Het doel is om de mensen in kwetsbare posities te laten deelnemen aan de maatschappij. Het onderdeel Inkomen staat bekend als de denktank voor het bestrijden van armoede. Zij heeft een ‘Aanvalsplan Armoede’ opgesteld waarin beschreven wordt hoe de armoede in de stad bestreden moet worden. In sommige buurten groeien een op de drie kinderen op in armoede.
Plan tegen armoede

Het integrale plan is beschreven in een rapport van 78 pagina’s. Een aantal maatregelen tegen armoede waren al genomen. Zo was de inkomensgrens voor minimaregelingen verhoogd naar 120% van het sociaal minimum. Hierdoor konden inwoners met een laag inkomen gratis een aanvullende zorgverzekering krijgen. Senioren die op het minimum zaten kregen gratis openbaar vervoer van de gemeente. Volgens de opstellers van het rapport zijn Amsterdammers ‘van oudsher solidair met hun stadsgenoten die het moeilijk hebben’. In het plan wordt geld gereserveerd voor nieuwe plannen om de minima te helpen. Het college vindt het onacceptabel dat er stadsgenoten aan de kant blijven staan. Een van de plannen is het belonen van vrijwilligerswerk met participatievouchers. Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen kunnen deze vouchers verzilveren bij lokale winkels in de stad. Te denken valt aan een maaltijd in een eethuis of haren knippen bij de kapper. Een leuk initiatief is de daklozenwandeling. In deze tour vertellen voormalige dak- en thuislozen over hen leven op straat. Zo hebben de mensen een goede daginvulling en verdienen ze wat extra’s op hun bijstandsuitkering.

Maatregelen voor minima

Er diverse maatregelen genomen om de kinderen van minima te helpen om als volwaardige burgers mee te doen in het sociale leven. Zo kunnen schoolgaande kinderen uit arme gezinnen een beroep doen op de Scholierenvergoeding. Bijvoorbeeld als er een uitje is van school.

Hulp aan ouders

De website Ouder- en Kindteams Amsterdam geeft advies aan ouders, jongeren en hulpverleners. In Amsterdam zijn 22 Ouder- en Kindteams. Ouders kunnen advies en ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kinderen.

Tags: armoedebestrijding, armoede, Amsterdam, minima, sociaal plan, lage inkomens
Zorgverzekering kantoor, tandarts Amsterdam