Zorg en welzijn

Zorg en welzijn van gemeente

Wil je meer weten over zorg en welzijn in Amsterdam? Dan is de website van de gemeente een prima bron met veel informatie. Zo is er aandacht aan de gezondheidszorg en voor langer zelfstandig wonen.
Dagbesteding en scholing
Mensen die een beperking hebben kunnen een aanbieder van dagbesteding zoeken op de website jekuntmeer.nl. Dit is een soort marktplaats voor werk, scholing en dagbesteding voor tal van doelgroepen zoals chronisch zieken, autisten, moeilijk lerend, daklozen en vluchtelingen. Als je een uitkering hebt dan kan de klantmanager hiervoor een aanvraag indienen. Zo is er in verzorgingshuis de Riekerhof een speciale dagvoorziening voor vrouwen en mannen met een Marokkaanse achtergrond. Hudsonhof is een multicultureel centrum voor ouderen. In het gebouw is gevestigd Misafirhane. Dit is een dagvoorziening voor ouderen met een Turkse levensovertuiging.

Verhuizen en aanpassen woning
Er is een verhuiskostenvergoeding beschikbaar als men ernstige beperkingen ondervind in de eigen woning. Bijvoorbeeld als het traplopen steeds moeilijker gaat en een aanpassing voor een traplift te duur is. De gemeente kan dan een vergoeding toekennen voor een verhuizing naar een aangepaste seniorenwoning. Mensen van 65 jaar of ouder krijgen voorrang op een benedenwoning bij Woningnet. Vaak hoeft men niet te verhuizen maar kan de woonsituatie verbeterd worden door een aanpassing te maken. Bijvoorbeeld door een een woonhuis- of traplift te plaatsen of door de deuren te verbreden. Andere aanpassingen zijn de keuken en keukenkastjes te verlagen of een toiletlift plaatsen. Men moet wel een eigen bijdrage betalen. Als de aanvraag achteraf wordt ingediend is er geen vergoeding mogelijk.

Thuiszorg en verpleging

Cordaan is een van de grootste zorgorganisaties in Amsterdam met meer dan 6000 medewerkers. Het biedt verzorging en begeleiding aan 20.000 mensen in Amsterdam en Diemen. Verzorgers helpen bij de persoonlijke verzorging (eten, aan-en uitkleden) terwijl de wijkverpleegkundige klaar staat bij het toedienen van medicijnen en de verzorging van wonden. Cordaan heeft tevens verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen waar ouderen terecht kunnen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Cordaan heeft twee speciale verzorgingshuizen voor mensen met een islamitische of Surinaamse achtergrond. De Riekerhof is een verzorgingshuis voor senioren met een verschillende culturele achtergrond.