Laag inkomen

Inwoners van Amsterdam met een laag inkomen kunnen bij de gemeente terecht voor een aantal financieel aantrekkelijke regelingen. Eind 2014 waren er bijna 40.000 Amsterdammers die een bijstandsuitkering genoten. In totaal zitten er in Nederland zo’n 400.000 personen in de bijstand. De helft van deze groep is tussen de 45-65 jaar.

Zo hebben gezinnen recht op een scholierenvergoeding die op kan lopen tot 499 euro per jaar per kind. Ook kan men een gratis computer krijgen en een vergoeding voor een internetabonnement. Verder is er het kindpakket waarbij het kind ieder jaar een kledingbon krijgt van 150 euro. Ouderen vanaf 65 jaar hebben recht op gratis openbaar vervoer als hun inkomen en vermogen onder een bepaald minimum ligt.

Heeft men hier niet genoeg aan dan is het mogelijk om tegen een lage rente geld te lenen bij de gemeentelijke kredietbank. De grens voor toekenning van zo’n lening is een inkomen tot 130% van het minimumloon.

De bedragen die geleend kunnen worden liggen tussen de 300 – 4000 euro. Hoeveel men kan lenen van de Kredietbank hangt af van het inkomen en de persoonlijke situatie. Ook mensen in de bijstand kunnen geld lenen maar wel minder als iemand met een baan. De Kredietbank berekende dat een gezin met een bijstandsuitkering 81 euro per maand af kan lossen. De maximale lening voor een bijstandsgezin is 2689 euro met een looptijd van 36 maanden. Een alleenstaande kan maximaal 1890 euro lenen. Het rentepercentage ligt op het moment rond de 5.5%. Meer informatie over leningen is te vinden op www.snelkredietnodig.nl

Inwoners in Amsterdam die niet bij de Kredietbank terecht kunnen terecht bij de Stadsbank van Lening om geld te lenen tegen een onderpand. Een taxateur stelt de waarde vast van het te belenen goed waarna een beleensom wordt uitgekeerd. Goederen die makkelijk beleend kunnen worden zijn gouden- en zilveren voorwerpen, horloges, aanstekers en pennen.