Amsterdam pakt overgewicht aan

Overgewicht is een groeiend probleem in Amsterdam. Meer dan 30.000 jongeren waaronder kinderen hebben last van overgewicht. In Amsterdam leiden circa 2.300 kinderen aan morbide obesitas. Overgewicht is ongezond en daarom intensiveert de gemeente Amsterdam de aanpak van overgewicht.

Risico’s van overgewicht
Dat overwicht ongezond is mag wel als bekend worden verondersteld. Te dik zijn verhoogd de kans op hartziekten, vaatziekten en diabetes type 2.
Overgewicht wordt gecategoriseerd met behulp van je BMI. De volgende indeling is daarij van belang:

 • BMI 30: matig overgewicht
 • BMI 30 – 35: ernstig overgewicht
 • BMI vanaf 40: zeer ernstig overgewicht
 • .
  Van morbide obesitas is sprake vanaf een BMI van 30.

  Overgewicht manifesteert zich vaak in de vorm van buikvet en als vet rondom de billen en heupen. BMI is een ding waaraan je overgewicht kunt aflezen. Ook je buikomvang is een relevant gegeven. Veel buikvet levert allerlei gezondheidsrisico’s op zonder dat je een te hoog BMI hoeft te hebben.

  Feitelijk maakt het niet uit waar het overgewicht zich bevindt om af te vallen is het handig om te weten wat de basisprincipes zijn en welke voeding je beter wel en niet kunt eten.

  Goedkoopsnelafvallen.nl heeft in een artikel over afvallen buik goed weergegeven hoe je buikvet en overgewicht in zijn algemeenheid kunt aanpakken. Om het je handig te maken hebben ze ook een infographic toegevoegd.

  Uit het artikel blijkt dat overgewicht in bijna alle gevallen veroorzaakt wordt door verkeerde voeding. De oplossing ligt dan ook in verandering van eetgewoonten eventueel aangevuld met extra of andere bewegingsvormen.

  Overgewicht in Amsterdam
  Uit bronnen van de GGD blijkt dan in Nederland ongeveer 12% van de kinderen te zwaar is. In Amsterdam is dit bijna 24% en daarmee het dubbele van het gemiddelde. Een serieus probleem dus.

  Met kinderen worden mensen bedoeld in de leeftijd van 2 t/m 16 jaar. Naar mate de leeftijd toeneemt gaat ook het percentage kinderen dat overgewicht heeft de lucht in.

  Als je kijkt naar waar obesitas vooral voorkomt dan valt op dat vooral de stadsdelen Amsterdam-Noord, Zuidoost, West en Nieuw-W het meeste overgewicht laten zien (procentueel). In het Centrum en Zuiden van Amsterdam komt veel minder obesitas voor.

  Een verklaring voor de lokale verschillen hangt samen met het feit dat in de buurten met relatief veel overgewicht allerlei bekende risicofactoren samenkomen.

  De aanpak in Amsterdam
  Het programma dat overgewicht gaat aanpakken in Amsterdam heet “aanpak gezond gewicht” en heeft als doel dat alle kinderen in 2033 een gezond gewicht hebben.

  Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het programmaplan 2015 – 2018 zoals in te zien om de site van de gemeente Amsterdam.

  In de uitvoering wordt gewerkt met het regenboogprincipe. Dit houdt in dat er op verschillende vlakken interventies plaatsvinden waarbij de aandacht zich richt op het ontwikkelen van gezonder gedrag. Hierin worden de volgende kleuren onderkend:

 • Oranje: aanpak van de individuele leefstijl factoren. Dit is de stimulatie van gezond gedrag van het kind en de ouders zelf.
 • Geel: het bewerken van de sociale en familiaire invloeden. Het is bekend dat invloeden vanuit de sociale omgeving heel erg bepalend zijn voor het gedrag dat kinderen vertonen.
 • Groen: aanpak van leefomstandigheden. Waar je leeft, welke voedselvoorziening er in de buurt zijn en of er goede en laagdrempelige mogelijkheden tot sport en ontspanning zijn heeft grote invloed op het vertoonde gedrag.
 • Blauw: dit ligt relatief ver weg en is gericht op het bewerken van politieke landelijke keuzes die gezond gedrag bevorderen.
 • De aanpak is vervolgens verder uitgewerkt en richt zich op preventie, curatie (genezing) en communicatie.

  Lees meer over de aanpak van overgewicht op de site van de gemeente amsterdam.